Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

•    Algemeen
De voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, behandelingen en transacties.

•    Afspraken afzeggen of verplaatsen
De cliënt dient verhindering van een afspraak uiterlijk 24 uur voor die afspraak doorgeven, maar liefst zo snel mogelijk. Als de gemaakte afspraak niet of te laat is afgezegd, wordt 75% van de gereserveerde tijd alsnog in rekening gebracht.
 
•    Betaling
Alle prijzen (incl. BTW) van behandelingen en producten hangen zichtbaar in de praktijk. Afrekening vindt aan het einde van de afspraak plaats. De behandeling en producten kunnen contant of met pin worden afgerekend.
Prijswijzigingen worden 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en op de website kenbaar gemaakt.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 
•    Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist/of onvolledig verstrekte informatie, m.b.t. lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 
•    Klachten
Klachten over de behandeling of een product moeten zo snel mogelijk, maar altijd binnen een week na ontdekking gemeld worden aan de pedicure. Indien een klacht gegrond is, wordt de afgesproken behandeling opnieuw uitgevoerd. Klachten over producten zullen worden voorgelegd aan de leverancier.
Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van Provoet.